Profil
Firmaet har mange strenge at spille på, men har i dag specialiseret sig inden for rådgivning i forbindelse med ejendomshandel, byggetilsyn, samt syn og skøn. Endvidere har firmaet haft samarbejde med Dansk Energi Mangement A/S omkring udførelse af teknisk revision af tilstandsrapporter i forbindelse med Huseftersynsordningen på vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen indtil udgangen af 2010. Herefter er denne funktion overgået til Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, hvor Sven Heiner nu er tilknyttet og er i gang med den anden 4 årige kontraktperiode, som Teknisk revisor og Skønsmand ved klagesagsbehandling.
 

· 
Opførelse af nyt hus er en tillidssag mellem valgte entreprenører. Men kan ofte ende i et mareridt, når tilliden ikke indfries. Extern byggetilsyn fra start til slut giver større tryghed for at forventningerne også bliver indfriet.
 
· 
Køb af ny ejendom er en beslutning som kan give store glæder - eller bekymringer ved mangelfuld rådgivning. En købergennemgang inden handlen indgås, giver større tryghed for at glæden ved den nye bolig vare ved.
 
· 
Idé og planløsning som giver en total helhedsplan fra starten af din om- eller nybygning, er vejen til en bedre trivsel for hele din familie
HEINER Bygningsrådgivning. ApS | 4200 Slagelse |mail: sven@heiner.dk | Tlf.: 40321734