Købergennemgang


Køb ikke katten i sækken!Ved køb af hus bør man sikre sig en professionel byggeteknisk rådgivning. Selvom der foreligger en tilstandsrapport på ejendommen, kan det være yderst værdifuldt at få set på ejendommen med nye friske øjne i en såkaldt "købergennemgang".  
Erfaringen viser at to forskellige bygningssagkyndige ofte kan have forskellige faglige opfattelser af byggetekniske forhold. Specielt inden for karaktergivning og tekstbeskrivelser, kan der vise sig forskelligheder, der hos en køber kan give anledning til misforståelser. Da registrering af en ejendoms forskellige skavanker, er en kompliceret opgave, er det ikke ualmindeligt at den menneskelige faktor kan spille ind og forhold der burde være registreret, overses af den ene, men opdages af en anden.
 
En "købergennemgang" foretages som en mundtlig gennemgang sammen med køber på ejendommen, som regel på baggrund af en allerede udarbejdet tilstandsrapport.

Med sine mange års erfaring som både beskikket bygningssagkyndig, skønsmand for Ankenævnet for Huseftersyn, Teknisk Revisor for Huseftersynsordningen, samt nu som skønsmand og teknisk revisor for det nye Desciplinær- og Klagenævn for beskikede bygningssagkyndige, har Sven Heiner opnået en stor erfaring og viden som du/I kan få stor glæde ved under en købergennemgang.

Udtalelse fra en tilfreds køber:
"Vi fik anbefalet at bruge Sven Heiner til en købergennemgang. Vi gik rundt i og omkring huset sammen, mens Sven tjekkede og pædagogisk forklarede, hvilke fejl og mangler der var, hvilke mangler der var vigtigst at gøre noget ved først, samt hvad man kunne gøre ved dem. Samtidig kunne han også give runde bud på, hvad det vil koste at udbedre manglerne. Da vores byggetekniske viden og erfaring med husvedligeholdelse kan ligge på et lille sted, gav det en god tryghed at have en grundig, erfaren og pædagogisk ekspert som Sven med. Samtidig satte det tilstandsrapporten i perspektiv. Jeg er temmelig sikker på, at de penge er godt givet ud, og vi var meget tilfredse med den viden, som vi fik ud af gennemgangen". 
 
Peter

HEINER Bygningsrådgivning. ApS | 4200 Slagelse |mail: sven@heiner.dk | Tlf.: 40321734