CV for Sven Heiner
Fødselsår:                                7. juli 1947
Ægteskabelig stand:             Gift med Kirsten på 40. år
Stilling:                                    Direktør, rådgivende ingeniør med speciale indenfor                                        
                                              bygningsrådgivning, syn- & skøn, samt byggetilsyn
                                              HEINER Bygningsrådgivning ApS siden 1994                  
Anciennitet:                            50 år                                                                                               
                            
Tidligere ansættelser:
 
Tidsperiode Virksomhed Stilling Fuldtid/deltid
1989 - 94 Plantek Totalløsninger
A/S, Slagelse
Datterselskab i Grønvold og Schou gruppen
Direktør Fuldtid
1980 - 89 Topsikring A/S Bygningstaksator Fuldtid
1975- 80 Bent Nielsen Typehuse A/S, Slagelse Byggechef Fuldtid
1974 - 75 Modulbeton, Rødovre Ingeniør Deltid
1967 - 69 Tømrermester Mortensen, Herlev Snedker/tømmersvend Fuldtid
 
 
Uddannelse:
 
Fra/til Institution Eksamen
1969 -1973 Københavns Teknikum Husbygnings ingeniør, med statik og trækonstruktioner som speciale.
1973 -1974 Civil Forsvaret Officer af reserven (sektionsleder), herunder gennemgået en uddannelse som brandinspektør
1963 -1967 Snedkermester Rasmussen, Bagsværd Aflagt svendeprøve om bygningssnedker, bestået med bronzemedalje, samt de Tekniske Skolers sølvmedalje.
 
 
Efter- og videreuddannelse:
 
Fra/til Arrangør Emne
1975- 2006 DEIU, Entreprenørforeningen, IDA, SBB m.fl. Diverse faglige efteruddannelses kurser
1999 Byggecentrum Kursus for ”Syn og skønsmænd”
2000 SBB Kursus for ”Syn og skønsmænd” - Opfølgning
1997 EM – Sekretariatet/Teknologisk Institut Godkendt  Energikonsulent EK nr. 9
2006 EM – Sekretariatet /Teknologisk Institut (ny ordning) Beskikket Energikonsulent EK nr. 9
1996 HE – Sekretariatet /Teknologisk Institut Beskikket byggesagkyndig HE nr. 9
1978 Handelshøjskolen Slagelse Bestået merkonom modulerne: Organisation, virksomhedsøkonomi og
erhvervsjura
1984 -1986
 
Forsikringshøjskolen i Rungsted Eksamineret Skadekonsulent uddannelse
 
Erhvervserfaring:
 
(udtalelse fra Nils Jepsen fra Dansk Energi Management)
Siden Sven Heiner fik eksamen som Husbygnings ingeniør, med statik og trækonstruktioner som speciale har han med over 47 års virke i byggebranchen opnået omfattende og dybdegående byggetekniske erfaringer med bygningseftersyn, skadesregistreringer og vurderinger.
Sven Heiner blev i 1997 beskikket energikonsulent med EK nr. 9, og har siden udarbejdet mere end 1300 Energimærker. Som en af de første i landet blev Sven Heiner beskikket bygningssagkyndig i november 1995 med HE nr. 9, efter Bygge og Boligstyrelsens lov nr. 391 af 14. Juni 1995.  Sven Heiner har indenfor Huseftersynsordningen udført over 2500 tilstandsrapporter.
 
Siden maj 2006 og indtil 31.12.2010, har Sven Heiner fungeret som Teknisk Revisor inden for Energimærkningsordningen og Huseftersynsordningen, som underleverandør til Dansk Energi Management A/S.
 
Gennem sit virke som bygningssagkyndig og energikonsulent kan Sven Heiner dokumentere
at beherske en teknisk og faglig kunnen og grundighed, samt ikke mindst at være i besiddelse af en god iagttagelsesevne. Ikke mindst det sidste har han erfaring med gennem sit virke som Teknisk Revisor, samt som skønsmand for Ankenævnet for Huseftersyn. Sven Heiner har her virket som skønsmand i perioden 2000 til 2006 (indtil funktionen som Teknisk Revisor påbød dette virke). Herudover er Sven Heiner syns- & skønsmand for de civile domstole.
 
Sven Heiner er i store kredse kendt for sin faglige kunnen, tekniske indsigt, samt en diplomatisk og pædagogiske adfærd, som gør ham ofte brugt i fagretslige tvister, af både advokater, erhverv, samt  private.
 
Sven Heiners evner til på en klar og forståelig måde at formidle et kompliceret budskab er udnyttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen når han på vegne af dem har været officiel foredragsholder for Huseftersynsordningen via HE sekretariatet.
 
 
År: 1994 - dato
Sted: Danmark
Firma: HEINER Bygningsrådgivning ApS
Arbejdsfunktion: Rådgivende ingeniør - arkitekt
Beskrivelse: Egen virksomhed: HEINER Bygningsrådgivning ApS
Selvom jeg pr. 7. juli i år 2012 runder de 65 år, agter jeg ikke at stoppe min aktive erhvervskarriere, men har dog ikke længere ansatte udover et par freelance ingeniører, der kommer i aktion efter behov.
Arbejdsområder:
Rådgivende ingeniør, med speciale indenfor tilstandsrapporter og energimærkninger. Dog ikke længere som udførende, men som teknisk revisor og skønsmand på vegne af Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.  Endvidere alm. byggeteknisk rådgivning, syns- og skønssager, samt byggetilsyn.
 
 
År: 1.4.2011 –  dato
Sted: Danmark
Firma: HEINER Bygningsrådgivning ApS
Arbejdsfunktion: Teknisk Revisor & skønsmand
Beskrivelse: Teknisk revisor og skønsmand på vegne af Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Underlagt ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
 
 
År: 1.5.2006 – 31.12.2010
Sted: Danmark
Firma: HEINER Bygningsrådgivning ApS
Arbejdsfunktion: Teknisk Revisor
Beskrivelse: Underleverandør til Dansk Energi Management  A/S med udførelse af Teknisk Revision af Tilstandsrapporter og Energimærker, på vegne af Erhvervs og Byggestyrelsen, samt Energistyrelsen.
 
 
 
År: 1999 - dato
Sted: Danmark
Firma: HEINER Bygningsrådgivning ApS
Arbejdsfunktion: Skønsmand
Beskrivelse: Fast tilknyttet Ankenævnet for Huseftersyn, som skønsmand (denne funktion ophørte 2006, da man dengang anså at funktionen som teknisk revisor konfliktede med funktionen som skønsmand for Ankenævnet for Huseftersyn.
Fast syn og skønsmand for de civile domstole.
Skønsmand for private i udenretslige tvister.
 
 
År: 2003 - 2006
Sted: Danmark
Firma: HEINER Bygningsrådgivning ApS
Arbejdsfunktion: Foredragsholder
Beskrivelse:
 
Officiel foredragsholder for Huseftersynsordningen på vegne af Erhvervs og Byggestyrelsen via HE sekretariatet.
 
 
År: 94 til 96
Sted: Danmark
Firma: HEINER Totalbyg ApS
Arbejdsfunktion: Rådgivende ingeniør/entreprenør
Beskrivelse: 500 tilstandsvurderinger for div. forsikringsselskaber efter den daværende sælgerforsikrings ordning + Div. Større og mindre totalentrepriser og rådgivningsopgaver.
 
 
År: 1. januar 1996 - dato
Sted: Danmark
Firma: HEINER Bygningsrådgivning ApS
(navneændring fra Totalbyg, men samme selskab)
Arbejdsfunktion: Beskikket Bygningssagkyndig HE 9
Beskrivelse: Beskikket bygningssagkyndig siden starten af Huseftersyns ordningen efter Bygge og Boligstyrelsens lov nr. 391 af 14. Juni 1995. Har udført over 2000 rapporter.
 
 
År: Fra 1. Januar 1997 - dato
Sted: Danmark
Firma: HEINER Bygningsrådgivning ApS
Arbejdsfunktion: Energikonsulent EK 9
Beskrivelse: Udført Energimærkninger i.h.t Energistyrelsens lov nr. 485 af 12. Juni 1996. Har udført omkring 1.300 rapporter.
 
 
 
 
År: 1989 - 94
Sted: Slagelse
Firma: Plantek Totalløsninger A/S, arkitekt- ingeniør- og entreprenørfirma (datterselskab i Grønvold & Schou Gruppen)
Arbejdsfunktion: Direktør
Beskrivelse: Firmaets hovedopgaver var indenfor Arkitekt og Ingeniør rådgivning, renovering, om- og tilbygninger, samt halbyggeri.
 
 
 
År: 1980 - 89
Sted: Danmark
Firma: Topsikring A/S
Arbejdsfunktion: Bygningstaksator
Beskrivelse: Arbejdsområde: Skadetaksering samt risikovurdering. Speciale indenfor risikoanalyser i storlandbrug (segment 1 kunder)
Med kontor i eget hjem
 
 
År: 1975- 80
Sted: Slagelse
Firma: Bent Nielsen Typehuse A/S
Arbejdsfunktion: Byggechef
Beskrivelse: Arbejdsområder: Projektering, myndighedsbehandling, tegnestue ledelse,
indkøb, planlægning, byggeplads ledelse, ledelse af 100 - 150 håndværkere
kontraktforhandling, samt kundepleje.
Firmaet havde en byggekapacitet på 120 - 200 huse pr. år.
 
 
År: 1974 - 75
Sted: Rødovre
Firma: Modulbeton
Arbejdsfunktion: Ingeniør
Beskrivelse: Produktionstegninger
 
 
År: 1967 - 68
Sted: Danmark
Firma: Tømrermester Mortensen, Herlev.
Arbejdsfunktion: Snedker/tømmersvend.
Beskrivelse: Div. Tømrer og snedkerarbejde.
 
 
 
År: 1963- 67
Sted: Danmark
Firma: Snedkermester E. Rasmussen, Bagsværd
Arbejdsfunktion: Snedkerlærling
Beskrivelse: Div. Tømrer og snedkerarbejde.
 
 
Fritids aktiviteter.
I min fritid dyrker jeg en del sportslige aktiviteter for at holde mig i god fysik form. Jeg dyrker herunder, løb, natur fitness, kajak roning, svømning, tai-chi, samt golf. Jeg har blandt andet været ophavsmand til oprettelse af foreningen ”Aktiv Natur Velvære” www.aktivnatur.dk , hvor jeg i dag fortsat er formand.
 
 
HEINER Bygningsrådgivning. ApS | 4200 Slagelse |mail: sven@heiner.dk | Tlf.: 40321734