Tjek af dit Energimærke:
Sven Heiner har siden 1. maj 2006 virket som "teknisk revisor" på vegne af Energistyrelsen i partnerskab med Dansk Energi Management A/S indtil kontrakperiodens udløb pr. 1. maj 2010. Det vil sige der blev foretaget kontroller af de energimærker der blev udført under Energimærkningsordningen. Erfaringen herfra har vist, at energimærkningen i dag er blevet så komplekst og omfattende, at der desværre forekommer et stort antal fejl i energimærkningsberegningerne. Mange forbedringsforslag er derfor baseret på et forkert grundlag og Energimærket bliver ikke retvisende. Er du i tvivl om hvorvidt dit Energimærke er retvisende, er der mulighed for en uvildig gennemgang af rapporten på baggrund af det kontroludskrift du kan få udleveret, fra den energikonsulent som har udført energimærket.

Sven Heiner har gennem sit virke som " Teknisk Revisor" en stor erfaring med energimærkeberegningerne og kan derfor tilbyde dig et tjek af energimærket.http://www.ens.dk
HEINER Bygningsrådgivning. ApS | 4200 Slagelse |mail: sven@heiner.dk | Tlf.: 40321734